Primària

 
Repàs assistit
 
Aquesta activitat està pensada per a què els nens i nenes puguin tenir una estona on 
 
poder concentrar-se, agafar un hàbit d’estudi, i millorar en l’aspecte acadèmic. El 
 
silenci serà una eina important a respectar.
 
Dilluns i dimecres de 17h a 18’15h Dimarts i dijous de 17h a 18’15h 
 
Inici Octubre Preu: 32 Euros
 
 
Lecto-escriptura
 
Les classes de lecto escriptura seran sota re- comanació dels tutors i de la 
 
coordinadora del SAPP. Adreçat al cicle inicial.
 
Dilluns i dimecres de 17h a 18’15h
 
Dimarts i dijous de 17h a 18’15h
 
Preu: 35 Euros
 
 
Logopèdia
 
Activitat terapèutica realitzada per professionals diplomats i col·legiats en aquesta 
 
especialitat que tindran la màxima cura i atenció als infants que ho necessitin. Es 
 
portarà a terme en grups molt reduïts al migdia de 13’10h a 13’55h
 
Dilluns i dimecres (migdia)
 
Inici Octubre Preu sessió: 22,50 Euros
 
 
Anglès
 
Continuarem treballant les quatre habilitats essen- cials a l’hora d’aprendre una nova 
 
llengua (“rea- ding”, “listening”, “writing” i “speaking”), però farem molt d’èmfasi 
 
a la part oral, ja que prepararem els nostres alumnes per a les proves del Trinity 
 
College London.
 
Aquests exàmens consten de diferents nivells, cadascun dels quals certificarà que 
 
els nos- tres alumnes evolucionen i es defensen cada cop millor a l’hora de parlar en 
 
anglès. El fet de tenir un objectiu clar segur que els motivarà!”
 
Cicle inicial: dimarts i dijous de 17h a 18’30h
 
 Cicle mitjà: dimecres i divendres de 17h a 18’30h
 
 Cicle superior: dimecres i divendres de 17h a 18’30h
 
Quotes d’octubre a juny Preu: 43 Euros
 
 
Balls Moderns
 
Ballarem i dansarem amb molt ritme i entusias- me. Farem diferents tipus de balls 
 
que aniràs aprenent i perfeccionant.
 
Alumnes de 1r dilluns i dimecres 17h a 18’15h 
 
Alumnes de 2n dilluns i dimecres de 17h a 18’15h 
 
Alumnes de 3r dimarts i dijous de 17h a 18’15h 
 
Alumnes de 4t, 5è i 6è dimarts i dijous de 18’30h a 19’30h
 
Preu: 33 Euros
 
 
Jumping Clay
 
L’art en tres dimensions és possible amb Jumping Clay d’una manera senzilla 
 
i atractiva. Una argila amb aromes naturals i propietats espe- cials, amb la qual 
 
els nens i nenes poden imitar amb les seves pròpies mans un món creatiu, real o 
 
imaginari, en 3 dimensions.
 
Jumping Clay és un moviment artístic en el qual els nens i les nenes aprenen a crear, 
 
pas a pas, tot allò que són capaços d’imaginar.
 
Dimarts de 17h a 18’15h
 
Inici Octubre Preu: 32 Euros
 
 
Batukada
 
L’activitat consisteix en crear un grup de per- cussió on els alumnes puguin aprendre 
 
a tocar diferents instruments i després practiquin ritmes de batukada i de samba tots 
 
junts.
 
La unió a partir de la música també forma part d’aquest projecte, així com la tècnica 
 
per poder tocar, el desenvolupament del sentit rítmic i la capacitat d’improvisació 
 
musical.
 
Dilluns de 17h a 18’30h
 
Inici Octubre Preu: 26 Euros
 
 
Bàsquet
 
Els horaris per a cada equip són:
 
Escola de bàsquet 1r i 2n dilluns i dimecres de 17h a 18’30h
 
Benjamí, 3r i 4t, dimarts i dijous de 17h a 18’30h 
 
Aleví, 5è i 6è , dimarts i dijous de 18’15h a 19’45h Coordina Enric Cairó.
 
Quotes d’octubre a maig
 
Inscripció 50 Euros i quotes mensuals de 32,50 Euros
 
 
Futbol
 
Els horaris per a cada equip són els següents:
 
Prebenjamí 11r, dilluns i dimecres de 17h a 18’30h
 
Prebenjamí 2n, dilluns i dimecres de 17h a 18’30h A. 
 
Benjamí 3r i 4t, dimarts i dijous
 
B. Aleví 5è, dilluns i dimecres de 17h a 18’30h pista de futbol 7.
 
Aleví 6è, dimarts i dijous de 17h a 18’30h pista de futbol 7.
 
Coordina Jordi Rincón.
 
Quotes d’octubre a maig
 
Inscripció 50 Euros i quotes mensuals de 32,50 Euros
 
 
Atletisme
 
L’atletisme com a base de la resta dels esports servirà per a millorar la coordinació 
 
dinàmica ge- neral dels nens i nenes. Els entrenadors aniran dirigint cap a quina 
 
especialitat de l’atletisme podran gaudir els esportistes.
 
Dimarts i dijous de 17h a 18’15h
 
Preu: 29 Euros
 
 
Aikido
 
Art marcial modern d’origen japonès on es bus- ca l’armonització i el 
 
creixement de la persona. Aquest curs l’activitat es realitzarà a l’escola d’arts 
 
marcials MUGENDO, situada al carrer Guifré 255. Al primer torn recollirà el 
 
professord’Aikido davant la font del pati gran.
 
Dilluns i dimecres 6 a 8 anys de 17h a 18’15h
 
8 a 11 anys de 18’15h a 19’15h 
 
Preu: 35 Euros
 
 
Judo
 
Practica el Judo amb esforç i disciplina, pots arri- bar fins a cinturó negre.
 
Dimarts i dijous 6 a 8 anys de 17h a 18’15h
 
9 a 14 anys de 18’30h a 19’30h
 
Preu: 1 sessió 22 Euros i 2 sessions 35 Euros
 
 
Piscina
 
Les pràctiques de natació tindran lloc al Complex Esportiu Marina Besòs de Sant 
 
Adrià. El servei inclou: el curset de natació, l’autocar i la reco- llida dels nedadors 
 
a les 17h. i la tornada a les 19’45h davant del pavelló Ausiàs March. També podeu 
 
recollir als esportistes a la piscina a partir de les 19’15h. Places limitades a 50 
 
esportistes. 
 
Inscripcions a secretaria a partir de les 17’15h del dilluns 22 de setembre i per 
 
estricte ordre d’arribada. El mateix dia d’inscripció és donarà un full amb més 
 
informació. Inici del curset el divendres 3 d’octubre.
 
Divendres de 17h a 19’45h
 
Mínim 30 alumnes. Inscripció 50 Euros Quotes mensuals d’octubre a maig. 
 
Preu: 30 Euros