Infantil

 
Jugo amb el cos
 
Aquest taller va dirigit als nens i nenes que volen rebre una estimulació motriu que 
 
els dugui a un coneixement global del seu cos. Les diverses propostes de treball i la 
 
posada en pràctica de les tècniques psicomotrius ajudaran a desco- brir i conèixer les 
 
possibilitats del propi cos.
 
Dilluns i dimecres de 17h a 18’15h
 
Inici a l’ Octubre Preu: 29 Euros
 
 
Escola de ball
 
Els alumnes que vulguin venir a ballar, faran dife- rents tipus de balls. Activitat 
 
dirigida als alumnes de P4 i P5.
 
P4 dimarts i dijous de 17h a 18’15h
 
 P5 dilluns i dimecres de 17h a 18’15h 
 
Preu: 31,50 Euros
 
 
Logopèdia
 
Activitat terapèutica realitzada per professionals diplomats i col.legiats en aquesta 
 
especialitat que tindran la màxima cura i atenció als infants que ho necessitin. Es 
 
portarà a terme en grups molt reduïts al migdia de 13’10h a 13’55h.
 
Dilluns i dimecres (migdia)
 
Preu sessió 22,50 Euros
 
 
Anglès
 
Aquest curs escolar seguim amb la mateixa me- todologia d’aprenentatge per als 
 
més menuts. Contes, cançons i activitats vivenciades dona- ran un bon bagatge per 
 
assolir una base tant a nivell de vocabulari com de pronunciació.
 
P3 Dilluns de 17h a 18’15h
 
Preu: 34,50 Euros
 
P4 i P5 Dimarts i dijous de 17h a 18’15h
 
Preu: 38 Euros
 
 
Psicomotricitat Musical
 
Experimenta els aspectes i el concepte musical a través del moviment corporal. A 
 
més a més d’educar l’oïda també el ritme és essencial per treballar la coordinació 
 
i l’expressió corporal. Tots aquests aspectes esmentats es treballen a les àrees de 
 
la dansa i el teatre. Utilitzarem cançons per treballar intervals senzills a partir de 
 
les síl·labes i reforçarem la improvisació cantada o rítmica. Li donarem molta 
 
importància a la creativitat.
 
Dijous de 17h a 18’30h
 
Inici a l’Octubre Preu: 25 Euros
 
 
Escola de Bàsquet
 
Aquest esport és un clàssic a la nostra ciutat i també al nostre barri. Els nens i nenes 
 
que tinguin clar practicar aquest esport ja poden fer-ho a partir de P4. Coordina 
 
l’Enric Cairó.
 
Dilluns i dimecres de 17h a 18’15h
 
Inscripció 50 Euros i Quotes mensuals d’octubre a maig de 32’50 Euros.
 
 
Escola de Futbol
 
El futbol és l’altre gran esport que estimen els nens. Fer-ho de forma educativa és la 
 
nostra tasca diària. A partir de P4. Coordina Jordi Rincón.
 
Dimarts i dijous 17h a 18’30h
 
Inscripció 50 Euros i Quotes mensuals d’octubre a maig de 32’50 Euros.
 
 
Atletisme
 
L’atletisme com a base de la resta dels esports servirà per a millorar la coordinació 
 
dinàmica ge- neral dels nens i nenes. A partir de P5
 
Dimarts i dijous de 17h a 18’15h
 
Preu: 29 Euros
 
 
Aikido
 
Art marcial modern d’origen japonès on es bus- ca l’armonització i el creixement 
 
de la persona. Aquest curs l’activitat es realitzarà a l’escola d’arts marcials 
 
MUGENDO, situada al carrer Guifré 255. Al primer torn recollirà el professor 
 
d’Aikido davant la font del pati gran.
 
Dilluns i dimecres de 17h a 18’15h
 
Preu: 35 Euros
 
 
Jumping Clay
 
L’art en tres dimensions és possible amb Jum- ping Clay d’una manera senzilla 
 
i atractiva. Una argila amb aromes naturals i propietats espe- cials, amb la qual 
 
els nens i nenes poden imitar amb les seves pròpies mans un món creatiu, real o 
 
imaginari, en 3 dimensions.
 
Jumping Clay és un moviment artístic en el qual els nens i les nenes aprenen a crear, 
 
pas a pas, tot allò que són capaços d’imaginar.
 
Dimarts de 17h a 18’15h
 
Preu: 32 Euros
 
 
Piscina
 
Les pràctiques de natació tindran lloc al Com- plex Esportiu Marina Besòs de Sant 
 
Adrià. El servei inclou: el curset de natació, l’autocar i la recollida dels nedadors a 
 
les 17h i la tornada a les 19’45 h davant del pavelló Ausiàs March. També podeu 
 
recollir als esportistes a la pisci- na a partir de les 19’15h. Places limitades a 50 
 
esportistes. 
 
Inscripcions a secretaria a partir de les 17’15h del dilluns 22 de setembre i per 
 
es- tricte ordre d’arribada. El mateix dia d’inscripció és donarà un full amb més 
 
informació. Inici del curset el divendres 3 d’octubre.
 
Divendres de 17h a 19’45 h
 
Mínim 30 alumnes. Inscripció 50 Euros Quotes mensuals d’octubre a maig.
 
Preu: 30 Euros.
 
Nota: Els nens i nenes d’infantil seran recollits de les seves classes pels respectius 
 
monitors de cada activitat extraescolar.